close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
برخی اطلاعات عمومی بانکی

بانکداری برخط و الکترونیک
معرفی و بررسی سیستم بانکداری اینترنتی، مزایا و معایب نسبت به بانکداری سنتی، نظرات کارشناسان، اخبار این حوزه و ...
قالب وبلاگ
سلام بر همه دوستان عزیزم
نظر سنجی
به نظرشما دلیل اصلی فاصله کشور ما با کشورهای دیگر از لحاظ بانکداری اینترنتی چیست؟جستجو

سلام دوستان عزیزم

در این قسمت می خواهم یه سری اطلاعات در مورد نرخ تمام شده پول و بعضی چیزای ضروری به شما عزیزان بدهم:

نرخ تمام شده منابع:میشه گفت این همان هزینه بدست آوردن منابع می باشد.مثلا در بانک احتیاج به این داریم که هزینه و بهای تمام شده پول رو در بانک به دست بیاوریم.

برای محاسبه نرخ تمام شده منابع بایستی برخی عوامل محاسبه شود:

مانده منابع،متوسط منابع،متوسط سپرده قانونی،آزاد سازی سپرده قانونی،ذخیره احتیاطی،خالص منابع آزاد،سود پرداختی،جایزه سپرده قانونی،خالص سود پرداختی

مانده منابع : مستخرج از ردیف های دفتر کل بانک مرکزی ج.ا.ا و یا از سرفصل های 4 رقمی.

متوسط منابع : متوسط گیری بر مبنای کمترین منابع در روز.

عوامل تاثیر‌گذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها به دو دسته مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شوند که سود سپرده‌ها از عوامل مستقیم و هزینه‌های اداری‌، حقوق کارکنان‌، استهلاک املاک از عوامل غیر‌مستقیم و تاثیر‌گذار در قیمت پول در بانک‌ها محسوب می‌شود.

 

تست:مانده منابع چگونه به دست می آید؟

الف ) از ریف های دفتر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ) از سرفصل های 4رقمی استخراج می شود.

ج ) از ردیف های دفتر کل شعب بانک

د ) موارد الف و ب صحیح است.

جواب : گزینه د صحیح است.

 

 

 

 

دخیره احتیاطی :

درصدی از متوسط منابع معمولا 2 تا 5 درصد که جهت تسویه پایاپای با بانک مرکزی برای پاسخگویی به خیل عظیم سپرده گذاران و برای صاحبان سهام نیز لحاظ نمی شود.

ذخیره احتیاطی =  2% الی 5% * متوسط منابع


تست : متوسط سپرده های پس انداز نوع یک،نوع دو و حقوق صاحبان سهام بانک به ترتیب 102/000، 204/000، 20/000 ریال می باشد،ذخیره احتیاطی هریک از سپرده ها و کل به ترتیب چند است؟با فرض اینکه نرخ دخیره احتیاطی 3 درصد باشد.

الف)3060 ، 6120 ، صفر ، 9180

ب)3060 ، 6120 ، 600 ، 9780

ج)3060 ، 6120 ، 600 ، 9180

د)ذخیره احتیاطی برای سپرده ها را نمی توان محاسبه کرد ولی ذخیره احتیاطی کل9180

جواب : گزینه الف صحیح می باشد.

 

خالص سپرده قانونی :

 خالص سپرده قانونی = سپرده قانونی - آزادسازی سپرده قانونی

دوستان عزیز من مثال در مورد این بخش فعلا زوده یه سری مطالبو باید عرض کنم خدمتتون اونوقت به ذکر مثال خواهم پرداخت :

باید ابتدا متوسط منابع رو خوب بشناسیم البته با مثال و سپس سپرده قانونی رو بشناسیم متوسط اونو محاسبه بکنیم و آزادسازی سپرده قانونی یا ذخیره نقدینگی و در نهایت می رسیم به خالص سپرده قانونی.

 

متوسط منابع برمبنای کمترین مانده در روز صورت می گیرد واین شیوه مبنای محاسبه سود پرداختی در بانک ها می باشد.ساده ترین شیوه محاسباتی متوسط منابع ماهیانه جمع مانده ابتدای ماه و پایان هرماه و تقسیم آن بر دو می باشد.

 

تست:اگر مانده سپرده نوع A در 4 ماه به شرح زیر باشد،متوسط منابع هریک از ماه ها و متوسط منابع کل چند است؟

اسفند 1393           10/000

فروردین1394          20/000

اردیبهشت1394      30/000

خرداد1394             40/000

الف)فروردین:15000   اردیبهشت:25000   خرداد:35000   کلی:25000

ب)فروردین:15000   اردیبهشت:25000     خرداد:35000   کلی :30000

ج)فروردین:10000    اردیبهشت:20000     خرداد:30000  کلی:25000

د)فروردین:15000   اردیبهشت:35000       خرداد:35000   کلی:25000

جواب : گزینه الف صحیح است.مثلا متوسط منابع فروردین از جمع متوسط منابع اسفند و فروردین تقسیم بر 2 به دست می آید و متوسط منابع کلی نیز از تقسیم مجموع متوسط سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد بر 3 به دست می آید.

 

سپرده قانونی: دیگه بحث داره تخصصی تر میشه،سپرده قانونی یه درصدی از سپرده هاست که بانک ها نزد بانک مرکزی میزارن(چرا؟) واسه این که اگه یه زمانی بحران اقتصادی بانکارو فرا گرفت ازشون حمایت کنه البته دلیل دیگه هم داره و اون کنترل نقدینگیست.

سپرده قانونی کاهنده منابع می باشد،سپرده احتیاطی و قانونی با هم تفاوت دارند،سپرده احتیاطی برای پاسخگویی به سپرده گذاران است ولی سپرده قانونی واسه زمان بحران اقتصادیست.

****متوسط سپرده قانونی چگونه به دست می آید؟

از حاصل ضرب متوسط منابع در ضریب 0،2،10 درصد به دست می آید.

 

تست:

سپرده A           نرخ دخیره قانونی : 10 درصد

سپردهB           نرخ ذخیره قانونی :2 درصد

سپردهC           نرخ ذخیره قانونی:0 درصد

با توجه به این اطلاعات متوسط سپرده قانونی هریک از سپرده ها به ترتیب از راست به چپ در صورتی که متوسط منابع هرسه نوع سپرده 10/000 باشد.

الف)1000 ،2000 ،3000

ب)1000 ، 2000 ،صفر

ج) 2000 ،1000،صفر

د)برای همه 1000 می باشد.

 

جواب: گزینه ب صحیح است.

 *********************

آزاد سازی سپرده قانونی یا ذخیره نقدینگی:

تا سقف دو درصد متوسط مانده منابع بانکی به منطور خرید ایران چک و بهره برداری از خودپردازها و ترویج بانکداری انجام می شود.

 *********************

تست:اگر متوسط سپرده های نوعAو Bو C  به ترتیب 10000 و 5000 و 200 ریال باشد و نرخ سپرده قانونی آن ها به ترتیب 10 و 2 و صفر باشد،ذخیره نقدینگی کل و سهم هریک از سپرده ها را حساب کنید.درضمن مانده صندوق و وجوه در راه 3500 ریال است.

جواب: برای حل توجه کنید که آزاد سازی سپرده قانونی به سپرده C تعلق نمی گیرد دلیلش هم این است که ضریبش صفراست.در مورد دو مورد دیگر ربطی به نرخ سپرده قانونی ندارد و فقط دو درصد مجموع متوسط سه سپرده را محاسبه می کنیم،

10000+5000+200= 152000

2%   *152000=3040 ذخیره نقدینگی کل

جمع منابع 152000 می باشد و دو درصد آن 3040 که کمتر از   3500 است پس 3040 که عدد کمتراست ذخیره نقدینگی کل است

ذخیره نقدینگی سپرده A:

10000/152000 ضرب در3040

 

دخیره نقدینگی سپرده B:

5000/152000 ضرب در3040

 

ذخیره نقدینگی سپرده C:

صــــــــــفــــــــــــــــــــر

 ******************

تست :جایزه سپرده قانونی به میزان. ..............می  باشد.                           

      الف) یک درصد سپرده قانونی              

      ب)تقریبا یک درصد سپرده قانونی                                 

      ج)یک درصد خالص سپرده قانونی                         

      د)تقریبا یک درصد خالص سپرده قانونی

 

جواب:د صحیح است.

******************

 

خالص سپرده قانونی :

 

خالص سود پرداختی=جایزه سپرده قانونی-سود پرداختی

جایزه سپرده قانونی بابت خوش حسابی بانک برای پرداخت به موقع سپرده قانونی به بانک تعلق می گیرد.اگر جایزه سپرده قانونی از سود پرداختی کم شود آن‌گاه خالص سود پرداختی به‌دست خواهد آمد.


*****************************************************************************************************************************************


مثال:متوسط منابع و منابع آزاد سپرده های صندوق پس انداز مسکن در سه ماه قبل با نرخ سود انصرافی 10 درصد، 8/500 می باشد.مانده صندوق و وجوه درراه نیز مبلغ 150ریال می باشد.( متوسط کوتاه مدت نوروز 16/700 و متوسط منابع اوراق مشارکت 4/500 و متوسط حقوق صاحبان سهام 34/500 و 95 درصد از منابع آزاد صندوق به تسهیلات تبدیل می گردد.)

آن‌گاه خالص سود پرداختی صندوق پس انداز مسکن چقدر است؟

جواب :


سود پرداختی= (4)/ ((8/500 * 5% * 10%) * (3))


سود پرداختی از حاصلضرب متوسط منابع در نرخ سود پرداختی به‌دست می‌آید.نرخ سود و متوسط منابع جزء داده های ما هستند.

سود پرداختی =متوسط منابع * نرخ سود پرداختی

جایزه سپرده قانونی به میزان تقریبی یک درصد از خالص سپرده قانونی می‌باشد،یعنی ابتدا باید خالص سپره قانونی را (نه سپرده قانونی) به‌دست آورده و سپس یک درصد از آن‌را محاسبه کنیم.خالص سپرده قانونی هم که برای به‌دست آوردنش بایستی ابتدا سپرده قانونی را محاسبه کنیم و سپس ذخیره نقدینگی را از آن کسر کنیم.

جایزه سپرده قانونی = 1% * خالص سپرده قانونی

 

 

خالص سپرده قانونی=سپرده قانونی - ذخیره نقدینگی

 

 سپرده قانونی این مثال :


2%* 8/500 = سپرده قانونی = 170


ذخیره نقدینگی :

 

برای به دست آوردن ضریب نقدینگی قدم اول این است که ما ابتدا دخیره نقدینگی کل را به دست بیاوریم و مینیمم بین آن و مانده وجوه در راه و مانده صندوق را به دست می‌آوریم و سپس از ضرب آن در حاصل تقسیم متوسط سپرده بر مجموع متوسط سپرده های شامل سپرده های قانونی مبلغ دخیره نقدینگی آن سپرده که به آن سپرده قانونی نیز تعلق می گیرد مبلغ ذخیره نقدینگی به دست خواهد آمد.

 

 

ذخیره نقدینگی کل =MIN(مانده وجوه در راه و صندوق ، 2% * مجموع سپرده های مشمول سپرده قانونی)

مانده وجوه در راه 150 ریال می باشد و 2 درصد مجموع سپرده های مشمول سپرده قانونی نیز می شود 2 درصد از مجموع 8/500 و 16/700 (= 25/200 ) یعنی 504 .

حال بین این دو را مینیمم گرفته تا عدد حاصله را در حاصل تقسیم عدد 8/500 بر 25/200 ضرب کنیم.


150  *( 25/200 تقسیم بر 8/500 ) =51


 

 

خالص سپرده قانونی :

خالص سپرده قانونی از تفریق سپرده قانونی از ذخیره نقدینگی به‌دست می آید.


170-51=خالص سپرده قانونی
برچسب ها : بهای تمام شده پول , مانده منابع , متوسط منابع , سپرده قانونی , ذخیره احتیاطی , خالص سود پرداختی , آزادسازی سپرده قانونی ,
بازدید : 126
[ چهار شنبه 29 / 02 / 1395 ] [ چهار شنبه 29 / 02 / 1395 ] [ علیرضا مهدی‌نیا ]
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

.: Weblog Themes By graphist :.

::

اعضاء
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیز. در این وبلاگ به بررسی مختصر، معرفی و تاریخچـه بانکداری سنتی یا مرسوم، آشنایی و نحوه آغاز به کار سیستم هــــــای بانکداری اینترنتی،ویژگیها،مزایا و معایب نسبت به بانکداری سنتی،نظرات کارشناسان حوزه بانک و فناوری اطلاعات در مورد بانکــــداری اینتـــرنتی، سیستم های به روز بانکداری‌الکترونیک،آشنایی با پول های الکترونیکی و اهمیت و نقش آن ها در مبادلات امروز جهان، چشم انداز آینده بانکـداری اینترنتی، بررســـی آماری بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک، اخبار حوزه بانکداری اینترنتی، روند ورود ایران به سیستم بانکـــــداری اینترنتی، بررسی چالش های پیش رو در روند گذار از مرحـله بانکداری سنتـــی به بانکداری اینترنتی و مبــــاحثی از این قبیل می پردازیم.

آرشيو مطالب
آخرين مطالب
FATFچیست؟ تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395
کاهش نرخ سود بانکی تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395
اولین وام های مسکن یکم پرداخت می شود. تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395
نمودار گانت تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395
نزدیک بینی بازاریابی تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395
تقسیم بندی خودپردازها از نظر نوع تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395
طرح تضمین معاملات فروش اقساطی تاریخ : سه شنبه 04 خرداد 1395
بازاریابی دیجیتال چیست؟ تاریخ : دوشنبه 03 خرداد 1395
مقایسه مطالبات غیرجاری بانک ها تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395
کاربران
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 8 نفر
بازديدهاي ديروز : 9 نفر
كل بازديدها : 10,175 نفر
بازدید این ماه : 45 نفر
بازدید ماه قبل : 130 نفر
کل نظرات : 2 عدد
كل مطالب : 47 عدد
كل اعضا : 4 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر

تبادل لینک

خرید بک لینک